Wednesday, 17 June 2015

Un, dwy, tatws ac wy


“Un, dwy, tatws ac wy, 
 
Tair, pedair, cynffon pryf genwair,
Pump ar fy mhen, llygoden fach wen,
Chwech ar fy ‘nhrwyn, llysywen mewn brwyn,
Saith, wyth, malwod yn llwyth,
Naw, deg, dyma llond ceg!”

One, two, tatties and egg,
Three, four, a family of worms,
Five on my head, little white mice,
Six on my nose, eels in rushes,
Seven, eight, snails in tribes,
Nine, ten, here’s a full mouth!

No comments :

Post a Comment